Estudis Biomecànics de la marxa

Amb la incorporació dels equips informàtics més moderns i els elements d'exploració convencionals, podem analitzar de manera detallada les alteracions posicionals i la distribució de les pressions dels nostres peus.

Els estudis biomecànics es poden realitzar en estàtica i també en dinàmica, d'aquesta manera podem valorar el comportament del peu i la forma de caminar de cada pacient.

 Si fos necessària la correcció de la posició dels peus, es confecciona un tractament ortèsic, per controlar o corregir la causa d'aquesta alteració, podent així confeccionar una plantilla adequada a les necessitats individuals de cada pacient.